Eksperter: Landbrugsjorden er truet af jordpakning

Eksperter mener, at jordpakning er en stor trussel mod jorden på landmændenes marker. Det er især de stadig større maskiner og mere trafik på markerne, der får skylden for pakningsskaderne.

Billeder taget for NaturErhvervstyrelsen af arbejde udført af Gangergården Maskinstation, Høng i området omkring Høng, Vemmelev og Slagelse, samt af maskiner ved landevejen mod Holbæk. Foto: Jens Panduro

Foto: Jens Panduro

Af Peter Hasle og Cecilie Thusing

”Jordpakning er uden tvivl den største trussel mod jordens fortsatte bæredygtighed,” slår seniorforsker og ekspert i jordpakning, Per Schjønning, fast. Han får opbakning fra Seniorkonsulent i SEGES Eskild Bennetzen, der mener, at alle landmænd bør interessere sig for tilstanden på deres jord.

”Der er klart brug for, at der bliver fokuseret mere på dette område. Det skal simpelthen prioriteres mere i landbruget,” siger seniorkonsulent indenfor Planter og Miljø i SEGES Eskild Bennetzen.

Jordpakning er ifølge Eskild Bennetzen et meget udbredt problem. Han vurderer, at det er en af de største udfordringer omkring jorden både i Danmark og internationalt.

skaermbillede-2016-12-21-kl-09-21-55

Større maskiner ødelægger jorden
“Jorden bliver mere og mere gold. Vi skal passe på frugtbarheden. Jorden er gennem 40-50 år blevet mindre og mindre frugtbar. Vi har simpelthen udsultet jorden,” siger Hans Dahm, der er formand for Foreningen for Reduceret Jordbearbejdning.

Bente har sendt ploven på pension

Synderen skal ifølge eksperterne findes hos maskinerne. Den udvikling, der skete fra landmanden, som gik bag ploven trukket af hesten, til i dag hvor han sidder flere meter oppe i de store maskiner, har bogstaveligt talt været mere end jorden kunne bære.

”Der er en tendens til, at når maskiner bliver større, så har det større konsekvenser,” siger Eskild Bennetzen fra SEGES. Forsøg fra SEGES viser, at jordpakning fra maskiner giver op til 10 procent mindre udbytte af kornet.
Læs mere her